Πολιτική απορρήτου

Η KOKLONIS MEDIA ανέπτυξε την Πολιτική περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου προκειμένου να ενημερώσει τους χρήστες & επισκέπτες της ιστοσελίδας για τα στοιχεία που μας παρέχουν και το πως αυτά χρησιμοποιούνται.

Η επίσκεψη στον ιστότοπο της CELEBRITYTRAVEL.GR και η πρόσβαση στο περιεχόμενο του δεν προϋποθέτει και δεν απαιτεί την καταχώρηση οποιουδήποτε στοιχείου από τους χρήστες. Τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα όπως ονοματεπώνυμο & email συλλέγονται από χρήστες που μας τα παρέχουν συνειδητά και εθελουσίως, με σκοπό την περαιτέρω επικοινωνία με την εταιρεία μας.

Οι χρήστες παρέχουν τα προσωπικά τους στοιχεία μέσω σχετικής φόρμας επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουν με την εταιρεία μας για ερωτήσεις σχετικές με τις υπηρεσίες μας ή οποιαδήποτε ενημέρωση γύρω από το αντικείμενο μας και τις πληροφορίες που μπορούμε να τους παράσχουμε. Έτσι, τα στοιχεία χρησιμοποιούνται προκειμένου να μπορούμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε επικοινωνία.

Η KOKLONIS MEDIA δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των χρηστών και παίρνει στα σοβαρά την υποχρέωσή της ως προς την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους, ακολουθώντας κατά γράμμα τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Η KOKLONIS MEDIA εφαρμόζει όλα όσα ορίζονται και έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 04/05/2016.

Θα είμαστε σαφείς και ειλικρινείς όσον αφορά στα δεδομένα που συλλέγουμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε.

Αυτή η πολιτική ορίζει τα εξής:

 • Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε λόγω της σχέσης σας με εμάς ως πελάτη και μέσω της χρήσης του ιστότοπου, των εφαρμογών για κινητά και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας.
 • Από πού λαμβάνουμε τα δεδομένα
 • Τι κάνουμε με αυτά τα δεδομένα
 • Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα
 • Σε ποιον διαβιβάζουμε/γνωστοποιούμε αυτά τα δεδομένα
 • Πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας
 • Πώς συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H KOKLONIS MEDIA ως ελέγκτρια δεδομένων

Η ονομασία «CELEBRITY TRAVEL» (σε αυτή την πολιτική αναφερόμαστε σε αυτήν χρησιμοποιώντας για συντομία την ονομασία «CELEBRITY TRAVEL») στην παρούσα πολιτική αναφέρεται κυρίως στην εταιρεία του ομίλου KOKLONIS MEDIA και, όποτε είναι απαραίτητο, σε άλλες ιστοσελίδες του ομίλου KOKLONIS MEDIA ή άλλες οντότητες στις οποίες η KOKLONIS MEDIA ασκεί διαχειριστικό έλεγχο. Η KOKLONIS MEDIA είναι η ελέγκτρια δεδομένων όλων των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των ιστοσελίδων της, που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του ελληνικού & του Ευρωπαϊκού Νόμου περί προστασίας των δεδομένων.

Ποια προσωπικά στοιχεία συλλέγουμε

Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με εσάς και μας επιτρέπει να σας αναγνωρίζουμε, όπως το όνομα και το email σας.

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς όταν συμμετέχετε σε έρευνα ή διαγωνισμό μας και όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

Συγκεκριμένα, ενδέχεται να συλλέξουμε τις εξής κατηγορίες στοιχείων:

α.    Όνομα, διεύθυνση email

β.    Περαιτέρω πληροφορίες, όπως το url της ιστοσελίδας σας

γ.    Επικοινωνίες που ανταλλάσσετε μαζί μας ή κατευθύνετε σε εμάς μέσω επιστολών, email, chat, κλήσεων και κοινωνικών δικτύων.

Πού, γιατί και για πόσο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς:

α.    Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ζητάτε: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε, για να σας ενημερώσουμε και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε.

β.    Επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση ανάγκης προγραμματισμού συνάντησης ή τηλεδιάσκεψης. Σας στέλνουμε επικοινωνίες σχετικά με τον προγραμματισμό συνάντησης ή τηλεδιάσκεψης, εφόσον από τις προηγούμενες επικοινωνίες μας έχει προκύψει η ανάγκη για κάτι τέτοιο και έχει συμφωνηθεί μαζί σας ως επόμενο βήμα της επικοινωνίας μας. Αυτές οι επικοινωνίες δεν έχουν διαφημιστικούς σκοπούς και δεν μπορούν να εξαιρεθούν.

γ.    Διοικητικοί ή νομικοί σκοποί: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την αντιμετώπιση διαφορών ή αξιώσεων ή ακόμα για στατιστική ανάλυση και ανάλυση μάρκετινγκ, δοκιμές συστημάτων, έρευνες πελατών, συντήρηση και ανάπτυξη, καθώς και  Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε τη δημιουργία προφίλ δεδομένων με τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς για λόγους στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης μάρκετινγκ. Οποιαδήποτε δραστηριότητα δημιουργίας προφίλ θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη συγκατάθεσή σας και καταβάλλοντας τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι όλα τα δεδομένα στα οποία βασίζονται τα προφίλ αυτά είναι ακριβή. Με την παροχή προσωπικών δεδομένων συμφωνείτε ρητά ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να πραγματοποιήσουμε δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ, σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου.

δ.     Ασφάλεια, υγεία, διοίκηση, πρόληψη/διαλεύκανση εγκλήματος: Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε κυβερνητικές αρχές ή φορείς επιβολής του νόμου για συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις.

ε.    Επικοινωνία με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, για να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας μαζί σας ως πελάτη, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να αναβαθμίζουμε την μπειρία σας.

ζ.    Παροχή προσαρμοσμένων υπηρεσιών: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σας παρέχουμε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη σύναψη της εμπορικής σας σχέσης μαζί μας, πληροφορίες που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν και για να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε, όπως νέες υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες και ειδικές προσφορές.

η.      Μάρκετινγκ: Ανά διαστήματα, επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά και σας παρέχουμε πληροφορίες για νέες τεχνολογίες, νέες υπηρεσίες και βοηθητικά προϊόντα. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ή όχι τέτοιου είδους επικοινωνίες, δηλώνοντάς το κατά την πρώτη επικοινωνία σας μαζί μας ή και οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή. Επίσης, σε κάθε ηλεκτρονική μας επικοινωνία θα έχετε την ευκαιρία να υποδείξετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το υλικό άμεσου μάρκετινγκ.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν έχουμε νομική βάση για να το πράξουμε. Η νομική βάση εξαρτάται από τους λόγους που έχουμε συλλέξει και χρειαζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να μπορέσουμε να συνάψουμε μαζί μας τη σύμβαση συνεργασίας.

Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω λόγους:

–          Για να συμμορφωθούμε με κάποια νομική υποχρέωση

–          Επειδή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ)

–          Για την προστασία της επιχείρησης σας, της προσωπικής ή επαγγελματικής σας φήμης (π.χ. σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης)

–          Λόγω των νόμιμων συμφερόντων μας κατά τη λειτουργία μας ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (π.χ. για διοικητικούς σκοπούς).

 

Μόνο άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω μπορούν να παρέχουν τη δική τους συγκατάθεση. Για παιδιά κάτω από αυτή την ηλικία απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων.

Δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για να καθορίσουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα διατήρησης, λαμβάνουμε υπ’ όψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και τη δυνατότητα να πετύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα.

Επίσης, λαμβάνουμε υπ’ όψη τα χρονικά διαστήματα για τα οποία ίσως χρειαστεί να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις επαγγελματικές ή και νομικές μας υποχρεώσεις ή για να ανταποκριθούμε σε ερωτήσεις και να προστατέψουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.

Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, τα διαγράφουμε ή τα καταστρέφουμε με ασφάλεια. Επίσης, λαμβάνουμε υπ’ όψη εάν και πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε με την πάροδο του χρόνου τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε, καθώς και εάν μπορούμε να τα διατηρήσουμε ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς ή να σας ταυτοποιήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας κατά την αποθήκευση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία. Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται με τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer – Ασφαλές Στρώμα Υποδοχών). Η τεχνολογία SSL αποτελεί τη βασική μέθοδο στον κλάδο κρυπτογράφησης προσωπικών πληροφοριών και στοιχείων πιστωτικών καρτών, για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους στο διαδίκτυο.

Όλες οι επικοινωνίες μεταβιβάζονται μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL σε μια αποκλειστική υποδομή δικτύου (Multiprotocol Label Switching – MPLS) και αποθηκεύονται σύμφωνα με όλα τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας Δεδομένων.

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε αξιόπιστους τρίτους για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Διεθνής διαβίβαση δεδομένων

Η KOKLONIS MEDIA ασκεί δραστηριότητες σε δικαιοδοσίες που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Παρότι οι χώρες του ΕΟΧ έχουν πάντα ισχυρή ενιαία νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, για πρόσθετη ασφάλεια, απαιτούμε από όλους τους παρόχους υπηρεσιών να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας με ασφάλεια και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Η κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε άλλες ιστοσελίδες ιδιοκτησίας της KOKLONIS MEDIA.

Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα εξής τρίτα μέρη για τους σκοπούς που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:

α.    Κυβερνητικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου και ρυθμιστικές αρχές  για συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις

β.    Αξιόπιστους παρόχους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, η συνεργασία μας με τους οποίους είναι απαραίτητη προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, π.χ. data centers, εταιρείες web hosting, εταιρείες όπως η Microsoft, κοινωνικά δίκτυα, τηλεφωνικά κέντρα που παρέχουν υποστήριξη στους πελάτες μας, παρόχους υπηρεσιών cloud και υπηρεσιών μάρκετινγκ μέσω email, που βοηθούν την ομάδα μάρκετινγκ με τη διεξαγωγή ερευνών πελατών και εκτελούν στοχευμένες εκστρατείες μάρκετινγκ κλπ.

γ.    Τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, οι οποίες ενδέχεται να χρειαστούν πληροφορίες προκειμένου να υποστηρίξουν τεχνικά την προσθήκη δυνατότητας για online αγορές στην ιστοσελίδα που θα μας έχετε ζητήσει να κατασκευάσουμε για λογαριασμό σας και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συναλλαγών και των πληρωμών σε αυτήν.

δ.     Νομικούς και άλλους επαγγελματίες συμβούλους, δικαστήρια και φορείς επιβολής του νόμου σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας που προκύπτουν από τη σύμβασή μας μαζί σας

ε.    Αξιόπιστους βοηθητικούς συνεργάτες, οι οποίοι μπορεί να προωθούν ή και να παρέχουν στον ιστότοπό μας προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το αντικείμενο μας. Εάν επιλέξετε να αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται στους ιστότοπούς μας από τρίτους, ενδέχεται να γίνετε πελάτης τόσο της KOKLONIS MEDIA, όσο και αυτών των τρίτων, ενώ και εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να συλλέξουμε και να ανταλλάξουμε πληροφορίες για εσάς, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Δεν ευθυνόμαστε για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους, όταν η χρήση τους επιτρέπεται για δικούς τους σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τις πολιτικές απορρήτου τους.

ζ.    Κοινωνικά δίκτυα: Μέσω του ιστότοπου και των εφαρμογών μας ή πριν από την επίσκεψή σας στον ιστότοπο και τις εφαρμογές μας, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών. Όταν είστε εγγεγραμμένος με το λογαριασμό σας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα λάβουμε τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας μέσα από αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις απορρήτου τους, προκειμένου να βελτιωθεί και να εξατομικευτεί η χρήση του ιστότοπού μας ή της εφαρμογής μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συνδέσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή μας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να κοινοποιηθούν τα στοιχεία σας στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσής σας και, πιθανώς, να παρουσιαστούν στο προφίλ που διατηρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να είναι προσβάσιμα σε άλλους στο δίκτυό σας. Συμβουλευτείτε τη δήλωση απορρήτου αυτών των τρίτων μερών παρόχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να μάθετε περισσότερα για αυτές τις πρακτικές.

Cookie και παρακολούθηση ιστότοπου

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookie για να μπορούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και να σας παρέχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες που ίσως βρείτε χρήσιμες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει cookie των συνεργατών μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαφήμισης που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό ή την εφαρμογή μας. Επισκεφθείτε τους ιστότοπους των συνεργατών μας για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική τους περί απορρήτου και cookie.

Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας και να παρακολουθούμε τους επισκέπτες του ιστότοπού μας. Με αυτό τον τρόπο κατανοούμε καλύτερα ποια προϊόντα και υπηρεσίες είναι καταλληλότερα για εσάς. Ένα cookie περιέχει πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας, ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να διεκπεραιώσετε την πλοήγηση σας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookie, αλλά εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, ώστε να αποδέχεστε, να απορρίπτετε ή να διαγράφετε τα cookie. Η επιλογή «Βοήθεια» στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης σάς εξηγεί πώς να αποτρέψετε το πρόγραμμα περιήγησής σας από το να αποδεχτεί νέα cookie, πώς να το ρυθμίσετε να σας ενημερώνει όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, ή πώς να απενεργοποιήσετε όλα τα cookie. Εάν επιλέξετε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, ίσως διαπιστώσετε ότι ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται. Τα cookie που χρησιμοποιούμε δεν εντοπίζουν καμία πληροφορία που έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie και πώς να αποτρέψετε την εγκατάστασή τους, επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.allaboutcookies.org.

Χρησιμοποιούμε λογισμικό εντοπισμού για να παρακολουθούμε τα πρότυπα της κίνησης των πελατών μας, καθώς και τη χρήση του ιστότοπου, ώστε να βοηθηθούμε στην ανάπτυξη του σχεδιασμού και της διάταξης των ιστότοπων. Το εν λόγω λογισμικό δεν μας επιτρέπει να καταγράφουμε κανένα προσωπικό στοιχείο χρήστη.

Υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων

Έχουμε ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων («ΥΠΔ»), για να επιβλέπουμε τη συμμόρφωση με τη παρούσα πολιτική. Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτή την πολιτική ή το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον ΥΠΔ στο [email protected]. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή κάποιο παράπονο σε εποπτική αρχή. Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η βασική εποπτική αρχή προστασίας των δεδομένων για την KOKLONIS MEDIA, ως ελέγκτρια δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας για προστασία των δεδομένων

Κάτω από ορισμένες συνθήκες και βάσει νόμου, έχετε το δικαίωμα:

 • Να πληροφορείστεαν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σας και, αν ναι, ποια είναι τα δεδομένα αυτά και γιατί τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε.       
 • Να ζητάτε πρόσβασηστα προσωπικά σας δεδομένα (κοινώς γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων»). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε και να ελέγχετε αν τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Να ζητάτε τη διόρθωσητων προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώνετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς.
 • Να ζητάτε τη διαγραφήτων προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητάτε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε προσωπικά δεδομένα όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από εμάς να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία τους (βλ. παρακάτω).
 • Να αντιτάσσεστεστην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν επικαλούμαστε έννομο συμφέρον (ή συμφέρον τρίτου), αλλά η συγκεκριμένη κατάστασή σας σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους για τον λόγο αυτόν. Επίσης, έχετε το δικαίωμα αντίταξης όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • Να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ, που δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας δεδομένα ή το προφίλ σας.
 • Να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίαςτων προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητάτε να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για παράδειγμα, εάν θέλετε να διαπιστώσουμε την ακρίβειά τους ή τον λόγο επεξεργασίας τους.
 • Να ζητάτε τη διαβίβασητων προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος (κοινώς γνωστή ως δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων») σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή. Αυτό σας επιτρέπει να λαμβάνετε τα δεδομένα σας από εμάς σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή και να μπορείτε να διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε άλλο μέρος σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή.
 • Ανάκληση συγκατάθεσης.Στις περιορισμένες περιπτώσεις όπου ενδεχομένως έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν έχουμε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, θα πρέπει να στείλετε ένα email στον ΥΠΔ στο [email protected].

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Εντούτοις, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, σε περίπτωση που το αίτημά σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Ίσως χρειαστεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας). Αυτό είναι ακόμη ένα σημαντικό μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

Αίτημα Πρόσβασης Δεδομένων

Εφόσον έχετε κάποιο λογαριασμό χρήστη, μπορείτε να αιτηθείτε αυτόματη πρόσβαση στα δεδομένα που μπορεί να έχουν αποθηκευθεί για εσάς στην ιστοσελίδα στέλνοντας ένα email στο [email protected]

Για οτιδήποτε που μπορεί να χρειαστεί και αφορά σε θέματα προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να αλλάζει ανά διαστήματα και οποιεσδήποτε αλλαγές στη δήλωση απορρήτου θα αναρτούνται στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση https://celebritytravel.gr/politiki-aporritoy/